S | E

Maskinegenskaper

Hjullast
kg
Ringtryck
bar

Markegenskaper

Lerhalt
%
Bindningstryck
cbar

Resultat

Betydande risk för markpackning i alven - minska hjullasten eller ringtrycket
Marktryck 89 kPa 0.89 bar
Hållfasthet 125 kPa 1.25 bar
100kPa = 1bar