S | E

Välkommen till Terranimo ®

Terranimo® är en modell för att uppskatta risken för markpackning orsakad av jordbruksmaskiner

Det finns två versioner:
för en enkel och snabb bedömning av risken för markpackning
för en detaljerad analys av risken för markpackning vid specifika förutsättningar